Rostaco

Referencie

Referencie

Telekomunikácie:
Slovak Telekom, a.s.
Orange Slovensko, a.s.
Swam, a.s.
Vizada, a.s.
Slovanet, a.s.
Frequentis AG

Priemysel:
Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o
Siemens s.r.o.
Schrack s.r.o.
Soft and Control Technologies s.r.o
Transpetrol a.s.

Finančná správa:
Slovenská sporiteľňa, a.s
UNI banka

Štátny a verejný sektor:
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Železnice Slovenskej republiky
Národný úrad práce, Bratislava
Radisson SAS Carlton
Ministerstvo vnútra SR
Letová prevádzaka š.p. Bratislava

Súkromný sektor:
Ploty a brány v bratislavskom kraji, v mestách Maďarska a Rakúskej republiky.